leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

Ismét változott a szakképzési törvény!

Amennyiben a jelentkezőnek már van államilag elismert első szakképesítése, akkor nem vehető fel nappali képzésre! A jelentkezési korhatár és a képzések állami támogatása az alábbiak szerint változott:

NAPPALI, iskolai rendszerű államilag finanszírozott szakképzésre olyan, érettségivel rendelkező tanuló vehető fel, aki 2015-ben legfeljebb 23 éves (1992-ben vagy később született). Az SNI-s, BTMN-s tanulók esetén ez a kor 25 év (1990-ben vagy később született), (a 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 60.§ (2) b) és (4) bekezdés alapján) és még nem rendelkezik állam által elismert első szakképesítéssel. Az a jelentkező, aki már rendelkezik állam által elismert első szakképesítéssel és ugyanebbe a korosztályba tartozik, államilag finanszírozott, esti, iskolai rendszerű szakképzésben vehet részt. (2011. évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről 1.§ (1) bekezdés és 34/A § (4) bekezdés alapján.)