leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

Álláshirdetés!!!

A Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
fizika-matematika vagy fizika-bármely szakos tanár, valamint rajz szakos tanár (óraadói, heti 8 óra)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, óraadói
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár Bereg Megye, 4400 Nyíregyháza, Báthory utca 5. sz.
A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:
Adott tantárgy oktatása, pedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás szerint. Valamint
versenyeztetés, szakkör indítása és szükség szerint osztályfőnöki megbízás vállalása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.
30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 egyetemi végzettség, fizika – matematika vagy fizika – bármely szak, Rajz szakos tanári végzettség
 büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, magyar
állampolgárság, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak
igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló
okirat másolata, motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Tibor intézményvezető nyújt, a
06/30/239-0785 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Nagy Tibor intézményvezető részére a lmaigazgato@gmail.com e-mail címen keresztül
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 3 hónap próbaidő