leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

Álláshirdetés: Matematika tanár vagy Matematika tanár-bármely szakos tanár

A Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

matematika vagy matematika-bármely szakos(teljes munkaidő/részmunkaidő/óraadói)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő/részmunkaidő/óraadói

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár Bereg Megye, 4400 Nyíregyháza, Báthori utca 5. sz.

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:

Adott tantárgy oktatása, pedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás szerint. Valamint

versenyeztetés, szakkör indítása és szükség szerint osztályfőnöki megbízás vállalása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.

30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • egyetemi végzettség
  • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, magyar

állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak

igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló

okirat másolata, motivációs levél

A munkakör betöltésének időpontja: 2022.09.01

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Tibor intézményvezető nyújt, a

06/42/788-430 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Nagy Tibor intézményvezető részére a lmaigazgato@gmail.com e-mail címen keresztül

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

  • 3 hónap próbaidő
  • a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül visszautasíthatja.