leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

Álláshírdetés

A Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Általános Iskola

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

német – bármely szakos tanár
matematika – informatika szakos tanár
történelem – bármely szakos tanár
biológia – bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő vagy részmunkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár Bereg Megye, 4400 Nyíregyháza, Báthori utca 5. sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Adott tantárgy oktatása, pedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás szerint. Valamint versenyeztetés, érettségire felkészítő foglalkozások és szükség szerint osztályfőnöki megbízás vállalása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • egyetemi végzettség
  • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. október 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 01.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rubóczkiné Bodnár Anikó intézményvezető nyújt, a 06/30/700-2238 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Rubóczkiné Bodnár Anikó intézményvezető részére az

lmaigazgato@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 3 hónap próbaidő