leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

Ügyviteli folyamatok alkalmazása (10063-12)

10.Ügyviteli ismeretek tantárgy 64óra/ 72 óra*

*Kizárólag13.és 14.évfolyamonmegszervezettképzés/9-13.évfolyamonmegszervezettképzés

10.1.A tantárgytanításának célja

Az Ügyviteli ismeretek tantárgy oktatásának alapvető célja,hogy atanulókmegismerjék aturisztikai szektorbanazügyviteli folyamatokat,átlássák azokat,tisztábanlegyenek azügyviteli renddel ésannak fontosságával.Legyenek képesekadatgyűjtési,adatszolgáltatási ésadatellenőrzési feladatok önálló elvégzésére,akülönböző adatállományokból egyszerűbbbeszámolók elkészítésére.Biztonsággal igazodjanak el azadathalmazokból kiszűrhető információk között,valamint azinformációkat képesek legyenek rendszerezni.Sajátítsák el abiztonságosirat ésadatkezelésjellemzőit,azirodatechnikaiberendezésekkezelését.Legyenekképesek banki és készpénzes tranzakciók–különfélepénznemekbentörténő –bonyolítására.

10.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Atantárgy azadott évfolyambalépésfeltételeiként megjelölt közismereti ésszakmai tartalmakra épül.

10.3.Témakörök

10.3.1.Fizetési tranzakciók hazai és nemzetközi valutával16 óra / 18 óra*

-Valuta, deviza fogalma, jellemzői-Árfolyam alkalmazások-Készpénzforgalmi tevékenység fogalma,jellemzői-Pénzkímélő eszközökfajtái-Fizetési módok jellemzői-Pénzügyi tranzakciókfajtái,bizonylatai-Pénzügyi számla elemei, kiállítása, fajtái

10.3.2.Ügyvitelibizonylatok,folyamatok,ügyvitelirend48 óra / 54 óra*

-Ügyviteli folyamat-Ügyviteli rend kialakítása,szerepe-Ügyviteli bizonylatok fajtái, felhasználási területük-Készletkezelés szabályai, bizonylatai-Irodatechnikai eszközök alkalmazása

11. Informatika a turizmusban gyakorlat 84 óra / 108 óra*

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett képzés

11.1. A tantárgy tanításának célja

Az Informatika a turizmusban gyakorlat oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók a közoktatásban megszerzett számítástechnikai tudásukra építve megismerjék az idegenforgalmi ügyviteli munkafolyamatokhoz kapcsolódó informatikai programokat, és önállóan dönteni tudjanak azok aktuális használatáról. Legyenek képesek adatállományokat kezelni, táblázatokat, kimutatásokat kezelni, web-alapú szoftvereket használni, ügyfélszolgálati ügyintézést végezni.

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.

11.3. Témakörök és elemeik

11.3.1. Informatika alapjai 36 óra / 54 óra*

– Információ-technológiai ismeretek

– WINDOWS, LINUX használata

– Szövegszerkesztés

– Táblázatkezelés

– Adatbázis-kezelés

– Hardver/szoftver ismerete

– Helyfoglalási rendszerek (globális, szállodai, utasbiztosítási, stb.)

– Internetes foglalások típusai, fajtái (szálláshelyek, közlekedési eszközök, kulturális programok, stb.)

11.3.2. Weblapok használata, szoftverkezelés 48 óra / 54 óra*

– Az internet biztonságos használata

– Grafika alapjai

– Prezentációkészítés (betűméret, háttér, képanyag, időkeret betartása, stb.)

– Weblapok készítésének alapjai

– Közösségi portálok helye, szerepe az idegenforgalomban

– Internetes etika

12. Levelezési ismeretek gyakorlat tantárgy 72 óra+30 ÖGY / 90 óra+10 ÖGY*

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett képzés

12.1. A tantárgy tanításának célja

A Levelezési ismeretek gyakorlat oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a hivatalos levélkészítés hagyományos és digitális formáját. Biztonsággal és önállóan tudjanak levelezést folytatni a szolgáltató partnerekkel és az ügyfelekkel, tudjanak levelezést kezdeményezni, bonyolítani valamint lezárni. Legyenek képesek szóróanyagot, ismertetőket tervezni, összeállítani úgy, hogy alkalmazzák az üzleti és hivatali formai elvárásokat levélkészítés körben. Tudjanak kimutatásokat készíteni és értelmezni, statisztikai adatokat értelmezni és szolgáltatni

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.

12.3. Témakörök és elemeik

12.3.1. Hivatalos levelezés, szerződéskötés 36 óra+15 ÖGY / 54 óra+10 ÖGY*

– Hivatalos levelek fajtái

– Levelezés hagyományos és digitális formában

– Jelentések, beszámolók

Szerződések, járulékos levelezés

– Jegyzőkönyv tartalmi elemei, készítése

12.3.2. Adatszolgáltatás, statisztikai adatok elemzése 36 óra+15 ÖGY / 36 óra*

– Adatállományok kezelése

– Adathalmazok létrehozása különböző szempontok szerint

– Adatszolgáltatás, adatellenőrzés (kötelező statisztikák, nyilvántartások)

– Biztonságos adatkezelés

– Egyszerű statisztikai kimutatások készítése