leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

Turisztikai kommunikáció (10062-12)

7 Üzleti kommunikáció gyakorlat tantárgy 72 óra+40 ÖGY / 72 óra

7.1.A tantárgy tanításának célja

Az Üzleti kommunikáció gyakorlat oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák a különböző tárgyalási technikákat és specifikusan alkalmazzák azokat a külföldi partnerekkel szemben. Kellő magabiztossággal és udvariassággal tudjanak kommunikálni a vendégekkel és a potenciális ügyfelekkel szóban és írásban.

Biztonsággal igazodjanak el a különböző kultúrák érintkezési formái között. Legyenek képesek önállóan különböző hivatalos leveleket készíteni és ehhez kapcsolódóan felhasználói szinten kezelni az infokommunikációs eszközöket.

7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.

7.3.Témakörök és elemeik

7.3.1. Társalgási protokoll 36 óra+20 ÖGY / 36 óra*

– Protokoll szabályai szerinti kommunikáció magyar és idegen nyelven

– Az üzleti tárgyalásokon való megjelenés

– Különböző kultúrák érintkezési formái

– Üzleti kapcsolat építésének módszerei

– Infokommunikációs eszközök használata

7.3.2. Interperszonális kommunikáció fajtái 36 óra+20 ÖGY / 36 óra*

– Tárgyalási technikák

– Kapcsolattartás különböző partnerekkel

– Hivatalos levelezés magyar és idegen nyelven

– Konfliktuskezelés

8. Marketing alapjai tantárgy (elmélet) 86 óra+25 ÖGY / 108 óra*

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett képzés

8.1.A tantárgy tanításának célja

A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az ismereteket, amelyek segítségével a tanulók képesek a marketing gazdasági szerepének, helyzetének meghatározására. Ismertesse meg a tanulókkal a marketing feladatait, eszközeit, helyét és célját a vállalkozás piaci működése során. Tudatosítsa a tanulókban a marketing szerepét. A tanulók ismerjék meg a marketing jelentőségét, történeti kialakulását, a kereskedelmi marketing lényegét, eszközeit. A tanulók részletesen foglalkozzanak az idegenforgalmi marketing sajátos eszközeivel, a marketingen belül elfoglalt helyével, különös figyelemmel a turisztikai kereslet és kínálat térbeli és időbeli elkülönültségére. A tanulók ismerjék meg az imázs fogalmát, fajtáit, szükségességét, a vállalati arculat lényegét, kialakításának fontosságát, tartalmi és formai elemeit.

8.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.

8.3.Témakörök és elemeik

8.3.1. Marketing alapismeretek 36 óra+10 ÖGY / 54 óra*

– A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése, alkalmazási területei

– A marketing fejlődési szakaszai

– A marketingmix elemei

– A marketing jellemző tendenciái napjainkban

– Célpiaci marketing lényege, kialakulása

– Piacszegmentálás lényege, ismérvei

– A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, folyamata, módszerei

8.3.2. Idegenforgalmi marketing 50 óra+15 ÖGY / 54 óra*

– Az idegenforgalmi kommunikáció jelentősége

– Marketingkommunikáció eszközrendszere

– A marketingkommunikáció lényege, a kommunikációs mix elemei

– Reklám fogalma, szerepe, fajtái

– Eladásösztönzés fogalma, funkciói

– Direkt marketing

– PR fogalma, jellemzői, területei

– Arculat fogalma, arculatot befolyásoló tényezők

– Arculat formai és tartalmi elemei

– Desztinációs marketing

– Ország-image, nemzeti marketing szervezet szerep

9. Szakmai idegen nyelv gyakorlat tantárgy 216 óra+70 ÖGY / 288 óra+70 ÖGY*

*Kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett képzés

9.1.A tantárgy tanításának célja

A Szakmai idegen nyelv gyakorlata oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák szakterületük szakmai nyelvezetét. Ezen szakmai nyelven legyenek képesek levelezést lebonyolítani valamint bármilyen szintű kommunikációt 56

folytatni. Biztonsággal használják a protokolláris érintkezés szabályait idegen nyelven is.

9.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.

9.3.Témakörök és elemeik

9.3.1. Társalgás, információ közvetítés idegen nyelven 136 óra+70 ÖGY / 180 óra+50 ÖGY*

– Turisztikai szakterületek szakmai nyelve

– Gasztronómiai szakmai nyelv

– Szállodai szakmai nyelv

– Közlekedési szakmai nyelv

– Utazási irodák szakmai nyelve

– Egészségturizmus

– Vallási turizmus

– Néprajz, népművészet

– Speciális területek (pl. lovas turizmus)

9.3.2. Tárgyalástechnikák; üzleti levelezés 80 óra / 108 óra+20 ÖGY*

– Tárgyalási technikák nemzeti sajátosságai, a használt szakmai nyelvezet jelentése

– Üzleti levelezés formai követelményei

– Üzleti levelezés szakmai nyelve

– Tájékoztató levelezés, direkt mail (DM) szakmai nyelven

– Hivatalos egyéni szakmai levelezés szakmai nyelven