leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

Turisztikai erőforrások bemutatása (10061-12)

4. A turizmus alapjai tantárgy 108 óra+40 ÖGY / 108 óra+30 ÖGY

4.1 A tantárgy tanításának célja

A turizmus alapjai tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák a turizmus alapfogalmait, a turizmus rendszerének összefüggéseit, Magyarország és Európa különböző földrajzi egységeinek idegenforgalmi jelentőségű elemeit, felhasználói szinten ismerjék és népszerűsítsék azokat. Legyenek tisztában a világörökségi helyszínekkel (azokkal is, amelyek elbírálása folyamatban van), nemzeti parkokkal, tájvédelmi körzetekkel, kiemelt természetvédelmi területekkel és sajátságaikból eredő különbségeikkel. El tudjanak igazodni Európa és az Európán kívüli főbb turisztikai fogadó területek vonzerői között.

Ismerjék Magyarország tájegységeinek természeti sajátosságait, az azokból eredő turisztikai vonzerőt, a nemzeti és történelmi emlékhelyeket, valamint a hozzájuk kapcsolódó információkat. Igazodjanak el az egészségturizmus alapjait jelentő magyarországi adottságok területén.

Legyenek tisztában az ország ökoturisztikai lehetőségeivel, jelentősebb lovas-turisztikai létesítményeivel, kiemelt lovas túra útvonalaival.

4.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.

4.3 Témakörök és elemeik

4.3.1 A turizmus elmélete 54 óra+20 ÖGY/54 óra+15 ÖGY

– Turisztikai alapfogalmak

– A turizmus intézmény és kapcsolatrendszere

– A hazai turizmus szervezeti felépítése

– A turisztikai piac kategóriái és jellemző

– Kereslet és kínálat jellemzői

– Turizmus formák

– Turisztikai szolgáltatókkal és non-profit szervezetekkel való kapcsolatok

– Közlekedési infrastruktúra

– Utazási szokások, motivációk

– A turizmus gazdasági és társadalmi hatásai

– A világ turizmusának trendjei

– Magyar turizmusstratégia

– Turisztikai statisztikai adatok értelmezése

4.3.2 Földrajzi ismeretek 54 óra+20 ÖGY /54 óra+15 ÖGY Magyarország

– Domborzata, éghajlata, növényzete, vízrajza, élővilága

– Földrajzi tájai, turisztikai régiói

– Közlekedési földrajza

– Védett természeti területei (nemzeti parkok, natúr parkok, tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek)

– Különleges természeti adottságai, egyedi értékei

– Világörökségi- és világörökségi várományos listás helyszínei

– Épített örökségei

– Egészségturisztikai kínálata

– Kulturális örökségei

– Turisztikai régióinak jellemzői

Európa

– a jelentős európai fogadó országok és fontosabb turisztikai vonzerejük

Európán kívül

– Az Európán kívüli fő fogadó országok fontosabb turisztikai vonzereje

5 Kultúr- és vallástörténet tantárgy 144 óra+70 ÖGY / 144 óra+30 ÖGY

5.1 A tantárgy tanításának célja

A Kultúr- és vallástörténet tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák a művészeti korokat, azok jellemzőit az építészet, festészet, szobrászat és képzőművészet egyéb területén. Legyenek képesek hazánk kultúrtörténetét továbbadni, apró sajátosságok, érdekességek felemlítésével. Biztonsággal 42

igazodjanak el a vallástörténetben, jól el tudják különíteni a vallási felekezeteket, és ehhez kapcsolódóan ismerjék a magyarországi zarándok- és kegyhelyeket.

A tárgy két témaköre koncepcionális egységet alkot és művelődéstörténeti szempontból történő tagolása célszerű. Egyes témáknál fontos az érintettségi kör meghatározása, pl. európai és magyar meghatározások. A magyar kultúrát a Kárpát-medence vonatkozásában célszerű tárgyalni. Célszerű kitérni speciális témákra, pl. a lovas kultúrára.

5.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.

5.3 Témakörök és elemeik

5.3.1 Művészettörténeti stílusok fontosabb megjelenési formái 72 óra+30 ÖGY / 72 óra+10 ÖGY

– őskori

– ókori keleti művészet

– románkori művészet

– a gótika jellegzetességei

– reneszánsz kor

– barokk művészet

– klasszicista művészet

– romantikus művészet

– szecesszió művészete

– modern művészet

5.3.2 Kultúr- és vallástörténeti értékek Magyarországon 72 óra+40 ÖGY / 72 óra+20 ÖGY

– vallástörténeti alapismeret

– világvallások

– Magyarország kulturális hagyományai, kultúrtörténeti értékei

– Történelmi, irodalmi, zenei, néprajzi emlékhelyek, régészeti értékek

– Kulturális rendezvények, fesztiválok

– Korok életmódbeli sajátosságai

– Lovas hagyományőrző rendezvények

– Lovaskultúra az egyes korokban

6 Vendéglátás- és szálláshely ismeretek tantárgy 104 óra+40 ÖGY / 108 óra+20 ÖGY

6.1 A tantárgy tanításának célja:

A Vendéglátás- és szálláshely ismeretek tantárgy alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák a vendéglátás- és szálláshely ismeret alapfogalmakat és a kategorizálási szempontokat, ismerjék a különböző nemzetek étkezési kultúráját és étkezési szokásait. Legyenek tisztában az étkezésekre vonatkozó vallási előírásokkal, és a menüsorok összeállításának ismérveivel. Ismerjék meg Magyarország borvidékeit és borútjait. Legyenek tisztában azok jellegzetes boraival, nemzetközi borkultúrában betöltött szerepével, valamint a borlovagrendek történeti fejlődésével. Biztonsággal igazodjanak el a magyarországi tájegységek kulináris sajátosságai között, ismerjék ezen sajátosságok speciális jellegét. Soroljanak fel a hungarikumokat, és ismertessék a hungarikum jelentését és jelentőségét.

6.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak, amelyre a tantárgy épül

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai tartalmakra épül.

6.3 Témakörök és elemeik

6.3.1 Magyar és nemzetközi gasztronómia 54 óra+30 ÖGY / 54 óra+30 ÖGY

– Hungarikumok

– kulináris sajátosságok Magyarországon

– Tájegységek jellegzetes ízei, konyhatechnikai megoldásai

– Nemzeti kulináris sajátosságok (francia, olasz, stb.)

– aktuális gasztronómiai trendek

– étkezési szokások, terítékek, felszolgálás szabályai

– Nemzetek étkezési szokásai

– Vallási előírások étkezéseknél

– Italismeret (likőrök, aperitifek, borok, pezsgők, egyéb alkoholos és alkoholmentes italok)

– Nemzetközi italspecialitások

– Menü- és italsorok összeállítása

– Ünnepekhez kapcsolódó étkezési szokások

– Gasztronómiai rendezvények, fesztiválok

6.3.2 Magyarország és Európa borvidékei és jellegzetes borai 34 óra+10 ÖGY / 36 óra+10 ÖGY

– Magyarország borvidékei, jellemzői, borutak, borturizmus

– Magyar bor sajátosságai

– A borok helye a gasztronómiában

– Borlovagrendek

– A magyar borok nemzetközi szereplései, az agrármarketing szerepe

6.3.3 Szálláshely ismeret 16 óra / 18 óra

– Szálláshely szolgáltatás jogszabályi háttere, besorolások

– Szálláshelyek fajtái, típusai, jellemzői, a kialakítás szempontjai

– Szálláshelyek kategorizálásának kritériumai

– Szálláshelyek szolgáltatásai

– Szálláshelyek árképzésének lehetőségei

– Szálláshelyek adatszolgáltatási kötelezettségei

– Utazási iroda és a szálláshely közti kapcsolat, a szerződések lehetséges fajtái

– Szállásfoglalási rendszerek

– Internetes szállásfoglalási lehetőségek

– Kiegészítő szállodai szolgáltatások.

– Szállodai programcsomagok

– Szálláshely közvetlen értékesítésének dokumentumai, nyilvántartásuk

– Magánszállás, falusi turizmus jellemzői

– Speciális szálláshely típusok (pl. lovastanyák)