leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

10612-12 Alkalmazott grafikai munka

1. Tervezőgrafikai technológiai gyakorlat – 144 óra/144 óra

A tantárgy tanításának célja:

 • A tervezőgrafikai munka végzéséhez szükséges digitális technikai eszközök működésének elsajátítása.
 • A tervezőgrafikai munka végzéséhez szükséges szoftveres ismeretek elsajátítása és gyakorlat megszerzése.
 • Nyomdai előkészítés technológiájának megismerése és gyakorlat megszerzése.
 • Médiasokszorosítás technológiájának megismerése és gyakorlat megszerzése.
 • A komplex tervezőgrafikai munkavégzéshez szükséges tecnhikák, technológiák átfogó ismerete, a teljes munkafolyamat átlátása.

Témakörök:

Médiatechnológiai gyakorlat – 32 óra/32 óra

 • Képbeviteli eszközök és technológiák
 • Ránézeti és átnézeti eredetik
 • Színelmélet, színkezelés és a színrebontás elmélete
 • Színellenőrzés
 • Rácsrabontás
 • Sík-, film- és dobszkenner
 • Digitális fényképezőgép
 • Grafikai munka végzéséhez szükséges számítógép
 • Grafikai munka végzéséhez szükséges perifériák
 • Fileformátumok
 • Archiválás

Médiasokszorosítási gyakorlat – 112 óra/112 óra

 • Professzionális vektorgrafikus szoftverek
 • Professzionális pixelgrafikus szoftverek
 • Professzionális kiadványszerkesztő szoftverek
 • Professzionális webszerkesztő szoftverek
 • Szkennelés
 • Digitális rajzpad
 • Grafikai munka végzéséhez szükséges perifériák
 • Prezentációkészítő szoftverek
 • Archiválás
 • Anyagleadás, anyagküldés módozatai
 • Grafikai munka szakszerű előkészítése nyomtatott médiumok számára
 • Grafikai munka szakszerű előkészítése elektronikus médiumok számára
 • Anyagleadás adathordozón és az interneten

 

2. Tervezőgrafikai tervezési gyakorlat – 288 óra/320 óra

A tantárgy tanításának célja:

 • Tervezőgrafikai munkavégzés gyakorlatának megszerzése.
 • Anyaggyűjtés, vázlatkészítés, a tervezési folyamat és a végfelhasználás szerinti előkészítés átlátása.
 • A tervezői munkafolyamat elvégzése a munka átvételétől az anyagleadásig.
 • Komplex grafikai tervező tevékenység végzése, amely integrálja a tervezői gyakorlatot, illusztrációs, tipográfiai tudásokat, a tervezéselméleti tudást, a manuális és digitális eszközhasználati gyakorlatot, a szaktörténeti és művészettörténeti ismereteket.
 • A megrendelés felvételétől az anyagleadásig a teljes munkafolymat megszervezése.

Témakörök:

Tipográfiai munka végzése – 64 óra/64 óra

 • Funkcionális betűalkalmazás
 • Kreatív betűalkalmazás
 • Funkcionális tipográfiai gyakorlat
 • Experimentális tipográfiai gyakorlat
 • Betűalkalmazás és tipográfiai tervezés grafikai médiumokban
 • Betűalkalmazás és tipográfiai tervezés nyomtatott felületeken
 • Betűalkalmazás és tipográfiai tervezés elektronikus felületeken
 • Online és multimédia tartalmak tipográfiai tervezése és előkészítése

Tervezőgrafikai munka végzése – 64 óra/64 óra

 • Adatgyűjtés, vázlatkészítés
 • Kommunikációtervezés
 • Koncepcióelemzés
 • Tervezőgrafikai stílusok áttekintése
 • Prezentációs technikák
 • Anyagleadás, anyagküldés, archiválás
 • Saját portfólió elkészítése

Tervezőgrafikai műfajok és médiumok – 160 óra/192 óra

 • A tervezőgrafika különböző műfajainak és médiumainak megismerése.
 • A tervezőgrafika felhasználási lehetőségeinek megismerése.
 • A tervezőgrafika tervezési folyamatának áttekintése.
 • Komplex tervezőgrafikai tervezési gyakorlat végzése.
 • Különböző tematika, tartalom és médium szerint a grafikai stílus, eszköz, megjelenési forma megválasztása.
 • Komplex eszköz és technológiahasználat a végfelhasználat szerint.
 • Emblématervezés
 • Identitástervezés
 • Plakáttervezés
 • Kisnyomtatványok tervezése
 • Könyvtervezés
 • Laptervezés, magazintervezés
 • Csomagolástervezés
 • Reklámkommunikáció tervezés
 • Információ design tervezés
 • Webtervezés
 • Interaktív grafikai tervezés
 • Látványtervezés, kiállítástervezés
 • Mozgó grafika tervezés