leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

10610-12 Grafikai alapok

1. Kortárs szakmai környezet – 64+64 szabad sáv óra/64+64 szabad sáv óra

A tantárgy tanításának célja:

 • A tanulók felkészítése közvetlen szakmai és művészeti környezetük folyamatos önálló megismerésére, elemzésére, és tapasztalataik önálló alkalmazására.

Témakörök:

Képző- és iparművészet a 20. században – 48+40 szabad sáv óra/48+40 szabad sáv óra

 • A nemzetközi és hazai modern és kortárs művészeti és szakmai környezet megismertetése
 • Egyén, közösség és a kultúra viszonya napjainkban

Kiállítás és kulturális események látogatása – 16+24 szabad sáv óra/16+24 szabad sáv óra

 • Időszaki kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
 • Állandó kiállítások látogatása, elemzések, beszámolók készítése
 • Műteremlátogatások
 • Művésztelep, alkotó helyszínek látogatása későbbi gyakorlati felhasználás céljából
 • Egyéni és csoportos kortárs kiállítások látogatása
 • Múzeumok, műgyűjtemények működési struktúrájának megfigyelése

2. Kortárs grafika szaktörténet – 64 óra/64 óra

A tantárgy tanításának célja:

 • A tervezőgrafika 20. Századi történetének elsajátítása.
 • Legfontosabb történeti periódusok és alkotók kronológikus áttekintése.
 • Legfontosabb tervezők, munkák és munkamódszerek megismerése országok szerinti bontásban.
 • Társművészeti összefüggések, társadalmi kontextus megértése.
 • Kortárs alkotók munkásságának megismerése.
 • Az információszerzés csatornáinak megismerése: hiteles online és offline hírforrások, kiadók, szakmai szervezetek megismerése.

Témakörök:

Tervezőgrafika a 20. Században – 48 óra/48 óra

 • Tervezőgrafika a századfordulón
 • Művészplakátok
 • Avant-garde és konstruktivista tervezőgrafika
 • Funkcionalista és korai modern tervezőgrafika
 • Nemzetközi tipográfiai stílus
 • Post-modern és újhullám a grafikában
 • Betűtörténet, betűtervezés a 20. Században
 • Reklám és reklámetika a 20. Században
 • Sokszorosított grafika a 20. Században

Kortárs grafikusok, munkamódszerek – 16 óra/16 óra

 • Kortárs tervezőgrafikusok, munkák és munkamódszerek
 • Kortárs illusztrátorok, legfontosabb példák, munkamódszerek
 • Kortárs grafikusok, vizuális művészek, legfontosabb példák, munkamódszerek
 • Kortárs tipográfusok és betűtervezők
 • Grafika a kortárs médiában, új médiafelületek és multimédia tervezők

 

3. Szakmai ábrázolási gyakorlat – 128+64 szabad óra/128+64 szabad óra

A tantárgy tanításának célja:

 • A tantárgy oktatásának a célja, hogy a tanulók  képesek legyenek szabadkézi vázlatokat, rajzokat készíteni az előkészítés különböző fázisaiban.
 • Tudjanak vázlatokat készíteni a helyszín felmérésekor, tapasztalataikat rögzíteni a megközelítési és rálátási viszonyokról, szabadkézi vázlatokat készíteni elképzeléseikről és méretarányos látványtervet készíteni az elkészítendő munkáról. Ismerjék a különböző megjelenési technikákat, legyenek képesek az adott témához a legmegfelelőbbet kiválasztani. Terveiket a térábrázolás ismert geometriai rendszereivel is megjelenítik.

Témakörök:

Ember és környezet ábrázolása 2 – 128+64 szabad óra/128+64 szabad óra

 • Szabadkézi stúdiumok készítése
 • az épített külső és belső környezet megjelenítése,
 • az emberi test megjelenítése (arányok, mozdulatok, szerkezet),
 • a különféle formák térszerkezeti sajátosságainak, statikai-dinamikai viszonyainak, kifejező kapcsolatainak  térbeli ábrázolása,
 • a fény-árnyék viszonyok megjelenítése.
 • A munkákat a rajzolás és festés, vagy mintázás különböző technikáival készítik.
 • grafikai felületek készítése monocrom eszközökkel (ceruza, tus, paszetell, tempera,  akvarell, stb.),
 • színes felületek készítése tempera, akvarell, pasztell, ecolin, színes tus,  olaj-pasztell használatával,
 • színes és monocrom festett felületek és beragasztott anyagokkal kombinált fakturális hatások létrehozása,
 • színtani fogalmak ismertetése (fénytani ismeretek, a színek fizikája és fiziológiája, színdinamika, színszimbolika, a színek hatása, fényszínek és testszínek, színkontrasztok, a festékek színnevei),
 • természeti tárgyak ábrázolása különböző manuális grafikai megoldásokkal

4. Grafika szakelmélet – 128 óra/64 óra

A tantárgy tanításának célja:

 • Ismerje meg a tervezőgrafika legfontosabb műfajait.
 • Ismerje meg a legfontosabb betűtípusokat és betűcsaládokat és ezek alkalmazásának lehetőségeit.
 • Tipográfiai és tördelési szabályok elsajátítása.
 • A nyomtatás és a nyomdai előkészítés szabályzóinak és folyamatának megismerése.
 • A grafikai munkacégzéshez szükséges papírfajták megismerése.
 • A komplex tervezői munkafolyamat áttekintése a megrendeléstől a leadásig.
 • Prezentációs módszerek áttekintése.

Témakörök:

Grafikai tervezési folyamatok – 64 óra/32 óra

 • Alaktani és kompozíciós ismeretek
 • Szöveg és kép kapcsolata
 • Színtan
 • Hierarchia
 • Absztrakció és jelentéssűrítés
 • Figurális ábrázolás és narratíva
 • Kommunikációs stratégiák és prezentáció
 • Különböző grafikai stílusok
 • Nyomtatási technikák: sokszorosított grafikai technikák, ofszet, szita, magas és mélynyomtatás, prégelés, stancolás, flexográfia és kötészeti eljárások
 • Digitális nyomtatási technikák, tintasugaras, lézeres, digitális ofszet
 • Nyomdai és művészpapírok és egyéb grafikai nyomathordozók

Tipográfiai ismeretek – 64 óra/32 óra

 • A tipográfia alkotóelemei
 • Betűtípusok, betűanatómia
 • Betűk osztályzása
 • Betűalkalmazási lehetőségek
 • Betűformátumok
 • Betűforgalmazó cégek
 • Betűmintakönyvek
 • Tipográfiai tördelési szabályok
 • Modulhálós tervezés, grid rendszer
 • Betűalkalmazás és tipográfiai tervezés különböző grafikai megjelenések szerint
 • Betűalkalmazás és tipográfiai tervezés nyomtatott felületekre
 • Betűalkalmazás és tipográfiai tervezés elektronikus felületekre