leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

Az LMA és Nyíregyháza bemutatása

Értéket teremtve…

„Értékes, mert fontos, mert tartalmas, mert színvonalas, mert nemes. Az emberek tanítása nem művészet, hanem mesterség, amelynek minden lépcsőfokát ismerjük. Tudjuk, hogy az alaposság, gondosság, a tapasztalat, az elhivatottság és az iskola iránt táplált szeretet nélkül nem születnének nagy dolgok. A vezetőink, tanáraink, diákjaink és mindazok képessége, humánuma, empátiája, akik részesei ennek az iskolának hozzájárulnak ahhoz, hogy összeálljon a mű, amely az emberi értékeket hivatott képviselni. Hogy tökéletes legyen, ahhoz mindannyian kellünk.
Persze a legnagyobb szükségünk azokra van, akikért mindezt tesszük, azokért a tanulókért, akik bizalmukat belénk helyezve, elkötelezték magukat két hosszú, de mégis röpke évre, hogy átadjuk nekik a tudást, mely az élet nagyjai közé emelheti Őket!”

Intézményünk, a Leonardo Média Akadémia Gimnázium és Szakgimnázium Nyíregyházán, a Báthory u. 5. sz. alatt található oktatási központjában nappali és esti rendszerű Gimnázium, illetve érettségire épülő nappali rendszerű emelt szintű és felsőfokú, a munkaerőpiac számára előnyös szakképzésekkel foglakozik.

Érettségi utáni – emelt szintű – nappali rendszerű két évfolyamos (13-14.) szakképzéseink:

  • Művészeti és médiafotográfus OKJ 54 344 01
  • Szoftverfejlesztő OKJ 54 213 05
  • Grafikus OKJ 54 211 04
  • Pedagógiai- és családsegítő munkatárs OKJ 54 140 02
  • Vendéglátásszervező OKJ 54 811 01

Célunk egy szakmailag magas színvonalú, gazdaságilag sikeres, európai társiskolákkal jó kapcsolatot ápoló oktatási intézmény működtetése, amely az oktatás tartalmi minősége, az oktatási folyamat szervezettsége eredményeként jól képzett, tudásukat a munkaerő-piacon jól hasznosítani tudó szakemberek kibocsátására képes.
Legfőbb célunk tanulóink, partnereink szakmai tudás iránti igényének kielégítése korszerű oktatási programok kialakításával és magas szintű képzések megvalósításával.

Valamennyi munkatársunk tudatában van a minőségi követelményeknek, azonosulni tudnak a szervezeti célokkal és vállalnak személyes felelősséget munkájukért, annak minőségéért.

A szakképzéssel foglalkozó oktatási központunk Nyíregyháza belvárosában található, tömegközlekedéssel jól megközelíthető helyen fekszik. Szellős, napfényes tantermekkel rendelkezünk, két számítógépes, egy nagy előadó és több szaktantermünk van. A tantermeinkben megfelelő számban asztalok, padok, székek audiovizuális oktatási eszközök állnak rendelkezésünkre. Tanáraink és több diákunk az iskola által biztosított notebook számítógépet használ az oktatáshoz, tanuláshoz. A turisztikai szakos tanulóinknak az elmúlt évben görögországi helyszíneken tudtunk szakmai gyakorlatot biztosítani. Ez a lehetőség az idei évben is diákjaink rendelkezésére áll azzal, hogy további külföldi helyszínt, Olaszországot és Spanyolországot is szeretnénk bevonni ebbe a körbe.

Az iskolánkban végzettek elhelyezkedési esélyeit nem csak a nálunk folyó oktatás színvonala határozza-határozhatja meg, hanem mindez több tényező együttes hatásától függ. Így a gazdaság helyzete (konjunktúra vagy recesszió), az érvényes jogszabályok és szabályzók, a munkaerő-piaci helyzet, a szakmák munkaerő-piaci értékelése és az egyes végzősök egyéni hozzáállása is nagyban meghatározhatja azt. Mi magunk tapasztaljuk, tartva a kapcsolatot a végzett tanulókkal, hogy milyen sok tényező hátráltatja a munkába állás lehetőségeit. Az iskolánkban folyó tudatos szakmára való felkészítés, elősegíti tanulóink elhelyezkedését.

Oktatóink egyetemet-főiskolát végzettek, de az, aki „csak” főiskolát végzett az is továbbtanul, vagy mesterszakot végez.

Intézményünk adószáma: 18334533-1-15
Felnőttképzési nyilvántartási száma: E-001110/2015
OM azonosítója: 200779