leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

Az Enneagram szerepe az álláskeresésben

Programfelelős: Szondy Zsolt
Az Enneagram egy személyiségtipológia, amely 9 személyiségtípust karakterizál (innen a neve is: ennea (gör.) = kilenc, gramma = ábra, garfika). Az Enneagram, tehát kilences diagrammot jelent az embereket hajlamaik és bizonyos rögzült viselkedési mintáik alapján 9 csoportba sorolja.
 

A képzési program megnevezése: Enneagram szerepe az álláskeresésben
A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001110/2015/D001

A teljes képzési program során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

 • Rendszerező képesség
 • Önmaga és mások értékeinek felismerése, megértése
 • Megismeri az egyén emocionális és viselkedési motivációit
 • Alkalmazkodási készség
 • Együttműködési és döntés képesség
 • Kompromisszum készség
 • Kapcsolatteremtő, fenntartó képesség
 • Hatékony problémamegoldó képesség
 • Önismeret elsajátítása, mások megismerése
 • Személyi, szociális és kommunikatív kompetencia
 • Mások motiválása
 • Emberekkel való helyes bánásmód kialakítása
 • Céltudatosság
 • Flexibilitás képessége
 • Tolerancia képessége
 • Empatikus képesség
 • Hatékony kommunikációs képesség
 • Hatékony konfliktus kezelés
 • Írásbeli kifejező képesség
 • Beszéd- és tárgyalókészség
 • Kreativitás
 • Megfigyelő képesség
 • Helyzetfelismerés
 • Gyakorlatias gondolkodás

A tananyagegység megnevezése:

1. Személyiségtipológia kilenc típusának meghatározása
A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevők, képesek lesznek az Enneagram személyiségtipológián keresztül felismeri a saját alapkarakterüket és meghatározni más emberek karaktereit. Képesek lesznek meglátni saját maguk és mások érzelmi és ösztön motívumait, amelyek az ember legbelsőbb természetének megértéséhez vezetnek.

Személyiségtipológiák:

 • Személyiségtipógiák rövid áttekintése,
 • alapfogalmak tisztázása.

A három Triász

 • Karakterfixációk kialakulása.
 • Az emberi psziché hármas tagozódása.

Altípusok csoportosítása

 • Az altípusok Enneagram-ja.

Karakter tipizálás

 • Riso-Hudson-féle Quest teszt és bővített változatának ismertetése.

A kilenc típus

 • Karakter típusok Enneagram-ja,
 • tulajdonságai,
 • erősségei,
 • viselkedésmódja,
 • kapcsolatrendszerének felépítése,
 • beszédmódja.

Az ösztönvariánsok

 • Karakterek altípusai.

Típusfejlődési szintek

 • Mozgások a típuson belül (kilenc szint).

2. Személyiségfejlesztés, az Enneagram használata a mindennapi életünkben
A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevők képesek lesznek a 2. programmodul (Személyiségtipológia kilenc típusának meghatározása) során megszerzett elméleti ismereteket átültetni a gyakorlatba.

3. Hatékony álláskeresés
A programmodul sikeres elvégzésével a résztvevők képesek lesznek a hatékony kommunikáció alkalmazására, A különböző álláskeresési csatornákon megtalálni a számukra legmegfelelőbb állásajánlatot. Az etikett és protokoll szabályainak megfelelően felvenni a kapcsolatot a munkaadókkal az elhelyezkedésük érdekében. Elsajátítják a hatékony kommunikációt a személyes interjú alkalmával.

A képzés végén megszerezhető dokumentum megnevezése: Tanúsítvány
Képzési helyszín: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. V. em.

Képzésünk részletei ügyében keresse kollégánkat a leonardo@mediaakademia.hu e-mail címen.
Jelentkezés ideje: 2016.február 22.