leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

Gimnázium

GIMNÁZIUMUNK

Amikor egy gyermek születik, mindenki nagyon izgatottan várja, milyen lesz a haja, a szeme színe. Amikor egy iskola alakul, mindenki nagy izgalommal figyeli hogyan válik naggyá, nő feladathoz. Persze iskolánk már nem újszülött, hiszen már 11 éve képzi a munkaerőpiac számára értékes ifjú felnőtteket! Tapasztalt, az oktatásban jeles szakemberek erősítik iskolánkat céljaink elérése érdekében.

Legjobb suli a világon. 👉 LMA
Áron
Árontanuló
Nagyon iskola.
Rendes tanárokkal.
Csilla
Csilla
Previous
Next

Felvételi tájékoztató

Iskolabemutató prezentáció

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2020/2021. tanévre

Miért hisszük ezt?
Mert tudjuk, hogy bennünk van mindaz, ami egy jó iskolához, a jövőben aktuális tartalmakhoz szükséges! Feladatunk, mindazt bemutatni, megismertetni, ami a világot mozgatja, felkelteni az ifjú titánokban a vágyat a tudásra és a tanulásra.
Tévhit, hogy a gyerekek nem ismerik a világot. A világ kinyílt előttük, árad feléjük a sok információ, ami között meg kell mutatnunk nekik a helyes utat.
Az oktatás fogalmát felváltotta az értékközvetítés és a személyiségfejlesztés. A tanár-diák viszony partnerségen alapul. Új tanulást segítő eszközök és multimédiás alkalmazások bevezetése elősegítik munkánkat, a hatékonyabb információ “feldolgozást”. A tanulókat egyéniséggé, az osztályokat közösséggé formáljuk.

Nyíregyháza belvárosában csodaszép épületben tanulnak majd a Leonardo diákjai. A hagyományos nagy osztálytermek helyett itt sok-sok kisebb csoportban lehet a tantárgyak nagy többségét tanulni. Nyíregyháza új gimnáziumában a nevelés és oktatás alapfogalmait felváltja az értékközvetítés, a személyiségfejlesztés. A tanár-diák viszony partnerségen alapul. A tanulást szolgáló eszközök a jövő lehetőségeit is felmutatják. A tantermet, az iskolaépületet cserediák programmal bővítjük ki. Az osztályközösség csoportokká alakul, miközben egyéni fejlesztés is folyik.

A tanulókat egyéniséggé, az osztályokat közösséggé formáljuk.MERT ITT MEGTANULHATSZ MINDENT AMIVEL A VILÁGON BOLDOGULSZ

 

Ehhez nyelveket kell beszélni!

Nálunk tanulhatsz jól beszélő tanároktól, nyelvi programokból, párban, és kisebb közösségekben. Nem szavakat kell magolni, hanem beszélni, zenét hallgatni, társalogni. Ha már megvan az alap, irány az ország, ahol ezt a nyelvet beszélik. Társintézmények, csereprogramok diákja lehetsz.

Randizhatsz az Eifel torony lábánál, vagy akár a Big Bent hallgatva, lehetsz diák Máltán, Spanyolországban, de Róma is megér egy misét…


EGYÉNI DIGITÁLIS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS

A modern információs és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazása az oktatásban új tanítási-tanulási módszereket eredményez!

Az IKT eszközökkel és szolgáltatások-kal támogatott, instruált tanítás-tanulási folyamat, az e-learning, új lehetőséget nyújt a személyre szabott ismeretátadásra.

Kulcskompetenciák fejlesztése. Digitális tanulási képességek kialakítása.

Azt valljuk, az informatikát nem tanulni kell, hanem csinálni. Ráadásul, ha ezt közösségben teszed, akkor nem a rabjává, hanem a használójává válsz a technikának.


 

MILYEN A LEONARDOS DIÁK?

Fejleszd a tehetséged! “Amikor egy alakot megfestesz, gondold végig alaposan, ki ő, és mit fog csinálni a képen” – írta Leonardo

Intézményünkben a 2020/2021-es tanévben három évfolyamot indítunk. Tanulmányaikat a 9. évfolyamon megkezdő, továbbá a 10. és 11. évfolyamot folytató diákok részére az alábbi fontos területekre helyezzük a hangsúlyt:

 • emelt szintű nyelvoktatás (angol, német)
 • emelt szintű informatika oktatás
 • emelt szintű mozgókép és médiaismeret oktatás
 • e-Sport oktatás és kikapcsolódás
 • tehetséggondozás
 • SNI-s tanulók fogadása
 • kollégiumi elhelyezést biztosítunk

A diákjainknak gimnáziumi tanulmányi éveik során mérföldköveket állítottunk fel, melyek egy-egy cél elérését határozzák meg – úton az egyetemi továbbképzésük felé:

 • 9. évf. emelt szintű nyelvoktatás (angol, német), Nyelvi témahetek, Nyelvi táborok Anyanyelvi szaktanárok közreműködésével. Emelt szintű informatika, grafikai és multimédia tanítási órák.
 • 10. évf. emelt óraszámú informatika órák, ECDL bizonyítvány megszerzése, Nyelvi témahetek, Nyelvi táborok Angol, illetve Német nyelvterületen társintézményeinknél.
 • 11. évf. Középszintű előrehozott nyelvi érettségi/Középfokú nyelvvizsga (KITEX).
 • 12. évf. Érettségi vizsgára való felkészülés, cél a továbbtanulás.

NINCS írásbeli, csak szóbeli elbeszélgetés!KONSTRUKTIVISTA TANULÁSI (ÚJSZERŰ) KÖRNYEZETET VALÓSÍTUNK MEG!

 • high-tech infrastruktúra
 • a csoportmunkát helyezzük előtérbe
 • a tanár az ismeretszerzés folyamatának szervezője
 • a tudástartalmakat a diák állítja össze és rendszerezi
 • tananyaga projektmunkák során áll össze, illetve a tananyag maga a projekt megvalósítása
 • a tanulás informális módon valósul meg
 • az értékelés a tanulási folyamathoz kötődik
 • kvalitatív értékmérés valósul meg
 • a teljesítménymérés szubjektívebb
 • a tanulás lényege az ismeretszerzés képességének elsajátítása, a tudás pedig e képesség készségszintű alkalmazása