leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

OKJ 54 140 02

A képzés célja: A pedagógiai- és családsegítő részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási felkészülését segíti szemléltető eszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat. Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel, valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Családpedagógiai gondozási feladatokat végez. Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.

A szakképesítés munkaterülete:

  • előkészíti a foglalkozások, tanórák eszközeit,
  • felismeri a különleges bánásmódot igénylő családokat, gyermekeket,
  • ismeri a szociális intézményrendszereket, tudja, hogy probléma esetén mely intézmény illetékes a megoldásban,
  • szabadidős tevékenységeket szervez és lebonyolít,
  • differenciált bánásmódot alkalmaz,
  • szorosan együttműködik az osztályfőnökökkel és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel a legfontosabb szociális témákban,
  • figyelemmel kíséri a tanulmányi, szociális szempontból problémás diákok fejlesztését,
 

A képzés adatai:

Szakmacsoport: Oktatás

Szint: emelt szintű szakképesítés

Képzési idő: 2 év, azaz négy félév.
Képzési forma: nappali, iskolai rendszerű szakképzés.
Előírt összefüggő szakmai gyakorlat: 160 óra
Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges
Idegen nyelv: Angol nyelv

Elmélet: 60%
Gyakorlat: 40%

  • Tantárgyfelosztás
  • Szakmai és vizsgakövetelmények
  • Szakképzési útmutató

Szakmai követelménymoduljai: