leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

Grafikus

OKJ 54 211 04

A képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az iskola elvégzése után grafikai tudásukat kamatoztathatják a mindig változó munkaerőpiacon. Nagy hangsúlyt fektetünk egyrészt a szabadkézi, másrészt a számítógépes grafikai alkalmazások megfelelő elsajátítására. Tanóráinkon előtérbe helyezzük az esztétikai és a kreativitás készségeinek fejlesztését.

A rajzórák alkalmával a tanulók megismerkednek a kockológia, a színtan, a helyes komponálás alapjaival, valamint az anatómiai ismeretek segítségével a portrékat készítenek élő modellek után. A sokszorosító grafikai tantárgy keretében a tanulók megtanulják a magas-és mélynyomtatás technikái közül a linómetszés, a papírmetszet, hidegtű stb. technikai kivitelezését. Jól felszerelt számítógépes termek állnak a diákok rendelkezésére, ahol elsajátíthatják az Adobe Photoshop, Indesign és Corel Draw stb. programok kezelő szintű használatát.

A szakképesítés munkaterülete:

  • A grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező kreatív szakember, aki a grafika különböző szakterületein (képgrafika, alkalmazott grafika) önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas,
  • Tervvázlatokat készít és azok variációit, majd kivitelezi a munkát, figyelembe véve a mai korra jellemző piaci igényeket, a megrendelők által támasztott követelményeket, illetve a kivitelezés szervezésének szakmai kritériumait,
  • Munkája során a számítógépes grafikai programok ismeretét és idegen nyelv tudását felhasználja,
  • Széleskörű művészeti és művészettörténeti ismeretekkel rendelkezik, amelyek képessé teszik alkotói feladatok megoldására,
  • Az alkalmazott és művészi grafika területén, egyéni szemléletű, kifejező képi eszközök használatára törekszik,
  • Tudása alapján alkalmas tanulmányai folytatására a különböző művészeti főiskolákon, egyeteme

 

 

A képzés adatai:

Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció

Szint: emelt szintű szakképesítés

Képzési idő: 2 év, azaz négy félév.
Képzési forma: nappali, iskolai rendszerű szakképzés.
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra.
Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges

Elmélet: 30%
Gyakorlat: 70%

Tantárgyfelosztás

Szakmai és vizsgakövetelmények

Szakképzési útmutató

Szakmai követelménymoduljai:

A munka jellege:
 A grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező kreatív szakember, aki a grafika különböző szakterületein (képgrafika, alkalmazott grafika) önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas.

Szakmai gyakorlat: Az első tanév végén az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 90 óra.

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.

A szak elvégzése után: Tudása alapján alkalmas tanulmányai folytatására a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken, illetve munkát vállalhat nyomdaipari cégeknél, grafikai stúdióknál, online megjelenéseket kialakítandó cégeknél.