leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

Internetes alkalmazásfejlesztő

OKJ 54 481 02 0010 54 03

A képzés célja:

A képzés során a tanulók önálló szakmai projekteket terveznek és értékelnek, felhasználva elméleti ismerteiket, a webes-, illetve mobil- alkalmazások fejlesztéséhez Apple Macintosh környezetben.

Megismerkednek a dinamikus weblapok tervezési, kivitelezési módszereivel, a grafika és arculattervezés alapjaival, a modern, ojektumorientált programozási nyelvekkel, video- és hangtechnikai ismeretekkel, 3D modellezéssel és az animációkészítéssel.

A képzés befejezése után, képesek lesznek egy webáruház, egy portál vagy más webes technológiára épülő rendszer önálló elkészítésére, mobil alkalmazások (android, iphone) fejlesztésére, a videokamera és a videovágó szoftverek alkalmazásszintű használatára, illetve a 3 Dimenziós grafikával készülő animációs kisfilmek kivitelezésére.

Mindemellett részt vesz a projektmenedzsmentben, ahol integrációs, kockázatelemzéses feladatokat végez, multimédiás- és kommunikációs alkalmazásokat kezel, internet alapú szolgáltatásokat tervez.

 • Apple iMac számítógépet kezel.
 • Kezeli, alkalmazza az iMac alatt futó szoftvereket.
 • Projektet tervez és értékel.
 • Rendszert/alkalmazást tervez és fejleszt.
 • Rendszert tesztel és dokumentál a Apple iMac eszköz-környezetben.
 • Feltérképezi az infokommunikációs környezetet.
 • Infokommunikációs alkalmazásokat fejleszt.
 • Mobil alkalmazásokat fejleszt (iphone, android).
 • Programintegrációs feladatot végez.
 • Adatbáziskezelési feladatokat lát el.
 • Internet alapú szolgáltatást tervez.
 • Programozási feladatot lát el.
 • 3D képszerkesztési feladatokat lát el.
 • 3D animációs filmeket készít.

Szakmacsoport: Informatika
Szint: emelt szintű szakképesítés

Képzési idő: 2 év, azaz négy félév.
Képzési forma: NAPPALI, iskola rendszerű szakképzés.
Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány

Elmélet: 50%
Gyakorlat: 50%

Tantárgyfelosztás

Szakmai és vizsgakövetelmények

Szakképzési útmutató

A szakképzés szakmai követelménymoduljainak azonosítója, megnevezése:

1142-06    Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés
1143-06    Projektmenedzsment
1144-06    Rendszer/alkalmazástervezés, -fejlesztés és -programozás
1147-06    Internetes alkalmazás-fejlesztés

Plusz modul: 3D a Maya programmal

A modul célja: Ez a modul bevezető a 3D számítógépes grafika és a Maya világába. A Maya az egyik világvezető 3D alkalmazás a filmgyártás, a reklámszakma, valamint a játékipar területén. Köszönhetően sokrétű eszközkészletének, kiemelkedő integrációs képességeinek, rugalmasságának, teljesítményének mind a modellezés, a textúrázás, képalkotás, effektek területén.

A képzés célja: Egy vagy több önálló animációs kisfilm létrehozása a tanév végére.

I. félév:

 • Kezelőfelület és navigáció elsajátítása
 • Poligonokkal való modellezés
 • NURBS-szel és Subdivison-nel való modellezés
 • Animációs eszközök megismerése (Kulcskockák és mozgási útvonalak)
 • Karakterépítése (FK és IK kinematika, karakter setup)
 • Karakteranimáció (Maya Trax)
 • Rendereléssel kapcsolatos beállítások

A képzés óraszáma: 36 óra

Második félév:

 • Karakterépítés poligonnal
 • Anyagok és textúrázás
 • UV koordináták készítése
 • Textúrafestés a Photoshop programmal
 • Paint Effects eszközök használata
 • Kamerák és fények beállítása
 • Mental ray renderelő használata (Final Gathering, Global Illumination)
 • Dinamikai alapok (Részecske, Ruha és Haj szimuláció)
 • Kompozitálás és utómunka a Photoshop és After Effects programmal

A képzés óraszáma: 36 óra

Nyelvtanulás: Angol nyelv

A nyelvi képzés célja, hogy a tanulók elsajátítsák az angol idegen nyelv nyelvtani alapjait, szókincsük fejlődjön. Nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációs készségük játékos módon való fejlesztésére. Felkészítjük őket az első éves szintmérő írásbeli és szóbeli vizsgájára, mely csoportonként eltérő szinten történik. Tanáraink csoportszinthez igazítva találják meg a megfelelő módszertani elemeket.

A folyamatos ellenőrzés érdekében havonta többször zárthelyi dolgozat írására kerül sor, valamint minden félév végén írásbeli és szóbeli szintzáráson vesznek részt tanulóink.

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 • A szakképzés folyamán az elméleti és gyakorlati órák során a tantárgytól, tananyagtól függően a tanulók rendszeresen számot adnak írásban, szóban vagy gyakorlati feladat elvégzésével előrehaladásukról. A számonkérések során az elfogadható minimum az ismeretanyag 50 %-a. Ezen eredmények alapján, valamint ha szükséges modulzáró vizsga eredményes letétele után dönt az oktatást végző pedagógus a szakmai vizsgára bocsátásról.
 • Szakdolgozat készítése