leonardomediakademia@gmail.com

+36 42 788 430

4400 Nyíregyháza, Báthori u. 5.

Idegenforgalmi szakmenedzser

OKJ 55 812 01 00 1055 01

A képzés célja:

A tanulóink széleskörű betekintést nyerhetnek az idegenforgalomi szakterület elméleti és gyakorlati rejtelmeibe. A szak elvégzésének feltétele a 350 órás idegenforgalmi gyakorlat elvégzése, melyet NÁLUNK Görögországban is eltölthetnek a hozzánk jelentkezők.  Az elméleti alapozás során elsajátítják a szakmai kalkuláció készítését, ügyvitel-szervezési és etikett ismereteket is. Az angol szakmai nyelvi felkészítés a 2 év során végig emelt óraszámban történik, mely során nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai szókincs elsajátítására, hivatalos levelek írására, a külföldi gyakorlatra való felkészítésre, illetve a szakmai kommunikáció fontosságára.

 • Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása, szakmai kommunikációs tevékenység
 • Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata
 • Vállalkozások menedzselése
 • Vendéglátó tevékenység operatív szervezése
 • Vendéglátó vállalkozás menedzsment feladatai
 • Szálláshely szolgáltatás és rendezvényszervezés
 • Turisztikai elemző és szolgáltató tevékenység
 • Figyelemmel kíséri és értékeli az idegenforgalom sokoldalú rendszerét
 • Kialakítja és hasznosítja az idegenforgalmi vállalkozások termékeit
 • Az idegenforgalom szolgáltatási és kapcsolattartási sajátosságait figyelembe véve végzi
 • Hatékonyan működteti az idegenforgalmi vállalkozásokat

Szakmacsoport:
Szint: felsőfokú szakképesítés

Képzési idő: 2 év, azaz négy félév.
Képzési forma: NAPPALI, iskolai rendszerű szakképzés.
Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány
Tandíjmentes / Önköltséges: Az önköltség összege a 2012/2013-as tanévben, nappali tagozaton 100.000 Ft/félév.

Elmélet: 40%
Gyakorlat: 60%

Tantárgyfelosztás

Szakmai és vizsgakövetelmények

Szakképzési útmutató

Szakmai követelménymoduljai:

2356-06 Idegenforgalom rendszerének vizsgálata
2357-06 Kialakítja és hasznosítja az idegenforgalmi vállalkozások termékeit
2358-06 Együttműködés a térségi turizmusban
2359-06 Az idegenforgalmi vállalkozások hatékony működtetése
2655-06 Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák
2656-06 Szakmai kommunikációs tevékenység
2657-06 Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata
2658-06 Vállalkozások menedzselése

Pontbeszámítás:

A felsőfokú szakképesítések (OKJ számuk 55-tel kezdődik) a középiskolai és a főiskolai (egyetemi) képzések között helyezkednek el. Amellett, hogy tanulóink egy piacképes szakmát szereznek, főiskolai (egyetemi) felvételijüknél többlet felvételi pontokat kaphatnak.

A felsőfokú felvételi tájékoztató tartalmazza, hogy az egyes felsőfokú oktatási intézmények hány ponttal honorálják a felsőfokú szakképesítéseket. Továbbá, mivel ezen szakképesítések tantárgy tematikai megegyeznek bizonyos főiskolai (egyetemi) tantárgyak tematikáival, ezért a felsőfokú szakképzésen teljesített tárgyak a főiskolai (egyetemi) alapképzés során beszámíthatók és kredit pontokat érnek, melynek mértéke minimum 30, maximum 60 kredit.

A képzést együttműködésben a Kodolányi János Főiskolával indítjuk.

Nyelvtanulás: Angol nyelv

A nyelvi képzés célja, hogy a tanulók elsajátítsák az angol idegen nyelv nyelvtani alapjait, szókincsük fejlődjön. Nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációs készségük játékos módon való fejlesztésére. Felkészítjük őket az első éves szintmérő írásbeli és szóbeli vizsgájára, mely csoportonként eltérő szinten történik. Tanáraink csoportszinthez igazítva találják meg a megfelelő módszertani elemeket.

A folyamatos ellenőrzés érdekében havonta többször zárthelyi dolgozat írására kerül sor, valamint minden félév végén írásbeli és szóbeli szintzáráson vesznek részt tanulóink.

Szakmai angol:

Időtartam: Heti két óra a 2. félévben ill. heti 6 óra a 3-4. félévben.
Az első tanévben szakmai szövegértési gyakorlatok által felkészítjük tanulóinkat a görögországi nyári gyakorlatra. A tanórák keretében tanulóink elsajátítják az idegenforgalmi szaknyelv alapvető sajátosságait. A számonkérés folyamatosan történik szódolgozatok formájában.

A második tanévben a modulzáró szakvizsga szóbeli részére készítjük fel a tanulókat, emellett a szakmai angol írásbeli vizsgamodul részfeladataira koncentrálunk melyek a következőek: szövegértési gyakorlatok, szövegfordítás, levélírás (hivatalos – panaszlevél, szobafoglalás, állásinterjú stb.)
A számonkérés itt is folyamatos, szódolgozatok, felelések ill. beadandó feladatok elvégzésével.

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 • Modulzáró feladatok eredményes megléte.
 • A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
 • Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése.

Szakmai gyakorlat: 350 órás szakmai gyakorlat, melyet magyarország hoteleiben, szállodáiban vagy panzióiban tudnak teljesíteni a tanulók, illetve iskolánk lehetőséget biztosít görögországi szakmai gyakorlat elvégzésére is.

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei: A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
A szak elvégzése után: Tudása alapján alkalmas tanulmányai folytatására a különböző gazdasági főiskolákon, egyetemeken, illetve munkát vállalhat profitorientált vállalkozások gazdasági feladatainak az ellátására. Továbbtanulási lehetőség a Kodolányi János Főiskolán kredit beszámítással, melynek mértéke minimum 30, maximum 60 kredit.